1 | 2 | 3 | 4

Nr. 97 2020

Het hangt helemaal af van de ontwikkelingen van Corona wanneer de printuitgave van Optiek&Mode verschijnt. Voorlopig houden wij onze lezers op de hoogte via de website www.optiekenmode.com en de facebookpage Optiek&Mode magazine. 
Mochten Nijkerk en de Silmo Parijs gehouden worden, dan verschijnt nr 97 begin september. Mochten deze beurzen niet gehouden worden dan gaan we in overleg.
Er verschijnt in elk geval een nummer in 2020. Wellicht eind van het jaar met een eventuele terugblik op de Silmo in Parijs en een vooruitblik op de Opti in Stuttgart in januari, Nijkerk, en de Mido in Milaan, begin februari.
Tot die tijd houden wij u op de hoogte van het nieuws via facebook page Optiek&Mode en de website www.optiekenmode.com.
 
It all depends on the developments of Corona when the print edition of Optiek & Mode appears. For now we keep our readers informed via the website www.optiekenmode.com and the facebook page Optiek & Mode magazine. If Nijkerk and the Silmo Paris are held, number 97 will be published in early September. If these fairs are not held, we will consult.
In any case, a number will be published in 2020. At last at the end of the year with a review to the Silmo and a preview to the Opti in Stuttgart in January, Nijkerk and the Mido in Milan, in early February.
Until then, we will keep you informed of the news via Facebook page Optiek & Mode and the website www.optiekenmode.com. 
  
BENT U GEINTERESSEERD IN EEN EDITORIAL/INTERVIEW  OP DE WEBSITE?
Neem dan contact op met Marianne Niederer
ARE YOU INTERESTED IN A SPECIAL EDITORIAL/INTERVIEW ON THE WEBSITE?
Contact Marianne Niederer: marianne@commapublishing.com