1 | 2 | 3

Véronique van Kessel:

“I’ll keep an eye on you”

Jarenlang werkte onze redactie heel nauw samen met Véronique over alle wetenswaardigheden rond Bobo's. Helaas stopte ons goede contact door haar ziekte. Stil hoopten we op haar terugkomst, maar dat mag jammergenoeg niet zo zijn. Met onderstaande brief neemt ze nu afscheid.  

400detailBobosVeronique

"Per 1 mei heb ik, na bijna 15 jaar, noodgedwongen afscheid moeten nemen van mijn baan als Marketing manager bij Bobo’s Eyewear.

Als gevolg van een periode van ernstige ziekte, een uitgebreid behandeltraject en nu revalidatie, heb ik op dit moment geen andere keuze. Hopelijk ziet de toekomst er beter uit."

"Via deze weg wil ik dan ook alle relaties ( optiek relaties, leveranciers, media, sporters, sponsor relaties en wie ik vergeten ben) ontzettend bedanken voor de prettige samenwerking en in het bijzonder voor alle support die ik heb gehad en nog steeds ervaar.

Last but not least bedank ik ook alle collega’s van Bobo’s Eyewear,
ik blijf een Bobo’s Ambassador!"

“I’ll keep an eye on you”

Véronique van Kessel

---------------- 

"As of May 1, after almost 15 years, I was forced to say goodbye to my job as Marketing manager at Bobo's Eyewear.

Due to a period of serious illness, an extensive treatment program and now rehabilitation, I have no other choice at the moment. Hopefully the future looks better.

Through this way I would like to thank all relations (optics relations, suppliers, media, athletes, sponsor relations and those I have forgotten) for the pleasant cooperation and in particular for all the support I have had and still experience.

Last but not least, I would also like to thank all colleagues at Bobo's Eyewear,
I remain a Bobo's Ambassador!"

"I'll keep an eye on you"

Véronique van Kessel